Strona główna Diagnostyka
prenatalna
USG ciąży
Echo serca płodu
USG 3D i 4D USG ogólne
i endokrynologiczne
Wolne DNA płodu Nasi lekarze Godziny przyjęć Ceny Kontakt
Sonomedika
Centrum medyczne dla Ciebie :)

Wolne DNA płodu - Opcje testu NIFTY.

OPCJE TESTU NIFTY Basic NIFTY Standard NIFTY Plus NIFTY Twins
TRISOMIE        
zespół Downa (trisomia 21) check check check check
zespół Edwardsa (trisomia 18) check check check check
zespół Patau (trisomia 13) check check check check
ANEUPLOIDIE CHROMOSOMU PŁCI        
zespół Turnera (monosomia X) x check check x
zespół Klinefeltera (trisomia XXY) x check check x
Zespół potrójnego X (trisomia X) x check check x
Syndrom XYY (trisomia XYY) x check check x
IDENTYFIKACJA PŁCI        
Męski/żeński check check check Wykrywanie chromosomów Y
DODATKOWE TRISOMIE        
Trisomia 9 x x check x
Trisomia 16 x x check x
Trisomia 22 x x check x
60 DELECJI I DUPLIKACJI* x x check x

*Delecje i duplikacje, które test jest w stanie wykryć
• Zespół duplikacji 11q11-q13.3
• Zespół mikrodelecji 12q14
• Zespół delecji 14q11-q22
• Zespół przerostu 15q26
• Zespół mikrodelecji 16p11.2-p12.2
• Zespół mikroduplikacji 16p11.2-p12.2
• Zespół delecji 17q21.31
• Zespół duplikacji 17q21.31
• Zespół mikrodelecji 1p36
• Zespół delecji 2q33.1 (Zespół szkła)
• Zespół delecji 5q21.1-q31.2
• Guz Wilmsa 1 (WT1)
• Zespół delecji 8p23.1
• Zespół duplikacji 8p23.1
• Zespół Aniridia II i WAGR
• Zespół skrzelowo-uszno-nerkowy (zespół BOR, zespół Melnicka-Frasera)
• Thalassemia alfa, Zespół upośledzenia umysłowego
• Zespół Angelmana/ Zespół Pradera-Willi'ego
• Zespół niewrażliwości na androgeny (AIS)
• Syndrom Bannajana-Rileya-Ruvalcaby (BRRS)
• Zespół delecji 10q
• Zespół Mikrofthalmii typu 6, hipoplazja przysadki
• Zespół mikrodelecji 10q22.3-q23.31
• Zespół delecji 18p
• Zespół delecji 18q
• Zespół Kornelii de Lange (CDLS)
• Zespół limfoproliferacyjny sprzężony z chromosomem X (XLP)
• Zespół Dandy-Walkera (DWS)
• Zespół Cowdena (CD)
• Holoprozencefalia typu 1 (HPE1)
• Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD); Dystrofia mięśniowa Duchenne’a-Beckera (DMD/BMD)
• Dystalna artrogrypoza typu 2B (DA2B)
• Zespół Smitha-Magenisa
• Holoprozencefalia typu 4 (HPE4)
• Zespół Feingolda
• Zespół wrodzonej przepukliny przeponowej (HCD / DIH1)
• Zespół Dyggve-Melchior-Clausen (DMC)
• Holoprozencefalia typu 6 (HPE6)
• Zespół Jacobsena
• Zespół DiGeorge 2 (DGS2)
• Zespół podobny do Pradera-Willi'ego (Syndrom SIM1)
• Zespół Riegera typu 1 (RIEG1)
• Zespół Van der Woude (VWS)
• Zespół Kociego oka (CES)
• Zespół monosomii 9p
• Zespół Orofaciodigitalii
• Wielohormonalna niedoczynność przysadki związana z chromosomem X
• Zespół Potockiego-Lupskiego (17p11.2 zespół duplikacji)
• Upośledzenie umysłowe związane z chromosomem X, z niedoborem hormonu wzrostu (MRGH)
• Leukodystrofia z 11q14.2-q14.3
• Głuchota sensoryczna i niepłodność męska
• Zespół Saethre-Chotzena (SCS)
• Zespół podzielonej ręki/ zniekształcenia stopy typu 5 (SHFM5)
• Zespół podzielonej ręki/ zniekształcenia stopy typu 3 (SHFM3)
• Zespół włosowo-nosowo-palcowy typu 1 (TRPS1)
• Zespół Langer-Giediona (LGS)
• Mikrofthalmia z liniowymi uszkodzeniami skóry
• Zespół mikroduplikacji Xp11.22-p11.23
• Zespół Cri du Chat (delecja 5p)

WIĘCEJ INFORMACJI

 
 
line